PL EN
Wpływ interakcji dwóch predyktorów na wczesne i odległe wyniki leczenia schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ
 
2
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 
3
Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CM UJ
 
4
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki
 
 
Data nadesłania: 10-05-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-07-2013
 
 
Data akceptacji: 04-07-2013
 
 
Data publikacji: 26-09-2013
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Cechnicki   

Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ, Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(5):775-786
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Prześledzenie wpływu interakcji miedzy tymi czynnikami na bliskie i odległe wyniki leczenia schizofrenii.

Metoda:
Analizie poddano wyniki 56 osób z diagnozą schizofrenii w 4 punktach czasowych. Jako wskaźniki przebiegu choroby przyjęto: liczbę nawrotów i rehospitalizacji, czas rehospitalizacji i nasilenie objawów oceniane przy pierwszej hospitalizacji oraz w katamnezach po 3, 7 i 12 latach.

Wyniki:
Nie stwierdzono korelacji pomiędzy DUP a wskaźnikiem EE mierzonym w chwili pierwszej hospitalizacji. W okresie dwunastu lat liczba rehospitalizacji u osób z krótkim DUP i niskim EE nie wzrastała, w przeciwieństwie do osób z krótkim DUP i wysokim EE. W grupie z długim DUP liczba rehospitalizacji narastała niezależnie od poziomu EE. Nasilenie syndromu pozytywnego było niższe w grupie osób krótkim DUP i z wysokim EE w porównaniu do osób o długim DUP i wysokim EE. W grupie z niskim EE pojawiły się analogiczne różnice względem DUP.

Wnioski:
1/ Nie stwierdzono korelacji pomiędzy DUP a wskaźnikiem EE mierzonym w chwili pierwszej hospitalizacji. 2/ Liczba rehospitalizacji oraz dynamika objawów pozytywnych okazały się powiązane z wzajemną interakcją czynników DUP i EE. 3/ Długoterminowa obserwacja i wielokrotne pomiary pozwalają na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top