PL EN
ARTICLE
Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11: koncepcje, metodologie oraz obecny status
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical Faculty, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany
 
2
WHO Collaborating Center for Quality Assurance and Empowerment of Mental Health, LVR-Klinikum, Düsseldorf, Germany
 
3
LVR Institute for Healthcare Research, Düsseldorf, Germany
 
4
Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization, Geneva, Switzerland
 
5
Global Mental Health Program and WHO Collaborating Center for Capacity Building and Training in Global Mental Health, Department of Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York, NY, USA
 
 
Data nadesłania: 11-03-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-03-2017
 
 
Data akceptacji: 20-03-2017
 
 
Data publikacji online: 30-04-2017
 
 
Data publikacji: 30-04-2017
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(2):169-195
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejsze badanie przedstawia koncepcje, metody oraz aktualny stanu rozwoju Jedenastej Rewizji Rozdziału poświęconego Zaburzeniom Psychicznym i Zaburzeniom Zachowania zawartego w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Biorąc pod uwagę globalne wykorzystanie obecnej wersji (ICD-10) do szerokiej gamy zastosowań w praktyce klinicznej i statystykach w zakresie zdrowia, głównym celem procesu rozwoju ICD-11 było zwiększenie użyteczność systemu klasyfikacji. Robocze grupy ekspertów odpowiedzialne za grupowanie poszczególnych zaburzeń najpierw zaproponowały zestaw zaktualizowanych wytycznych w zakresie diagnostyki a następnie zostały przeprowadzone badania w celu uzyskania propozycji korekt od praktykujących pracowników służby zdrowia. Całkowicie przeorganizowano strukturę klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz zaproponowano znaczące zmiany, na przykład w przypadku schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzeń nastroju (afektywnych) i zaburzeń osobowości. Zaproponowano nową kategorię “zaburzenia związane z grami” (“gaming disorder”) natomiast uwarunkowania związane ze zdrowiem seksualnym oraz tożsamością płciową będą klasyfikowane oddzielnie od zaburzeń psychicznych. Wersja beta ICD-11 jest nieodpłatnie dostępna w Internecie a komentarze do niej są mile widziane. Badania nad zaktualizowanymi wytycznymi diagnostycznymi są na etapie uzyskiwania dodatkowych informacji na temat koniecznych zmian. Tabelaryczne przejście z poprzedniej wersji ICD-10 do kryteriów ICD-11 będzie konieczne dla zapewnienia ciągłości diagnoz w celach epidemiologicznych oraz innych celach statystycznych. Światowe Zgromadzenie Zdrowia planuje opublikować ostateczną wersję ICD-11 w 2018 r.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top