PL EN
Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
2
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 01-03-2015
 
 
Data akceptacji: 11-03-2015
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Cyranka   

Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(1):115-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Zbadanie zmiany siły ego w toku psychoterapii grupowej pacjentów leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i wybranych zaburzeń osobowości (F40-F61 ICD-10).

Metoda:
W badaniu uczestniczyło 82 pacjentów (61 kobiet i 21 mężczyzn) leczonych intensywną krótkoterminową psychoterapią grupową w oddziale dziennym leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych. Dokonano oceny funkcjonowania osobowości pacjentów na początku i na końcu psychoterapii przy użyciu skali siły ego kwestionariusza MMPI-2.

Wyniki:
W wyniku zastosowania psychoterapii u większości pacjentów zaobserwowano znaczący wzrost siły ego. Zaobserwowano, iż znaczący przyrost w zakresie siły ego dotyczy zarówno grupy kobiet jak i mężczyzn. Nie odnotowano także różnic pomiędzy pacjentami z rozpoznaniem specyficznych zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych zarówno jeśli chodzi o wyniki początkowe, jak i końcowe. U pacjentów, którzy rozpoczynają leczenie z wartościami siły ego w zakresie niskim także dochodzi do korzystnych i istotnych klinicznie zmian.

Wnioski:
Krótkoterminowa, intensywna psychoterapia grupowa z elementami psychoterapii indywidualnej prowadzi do uzyskania pożądanych zmian w funkcjonowaniu osobowości wyrażonych znaczącym wzrostem siły ego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top