PL EN
ARTICLE
Znaczenie zaburzeń osobowości wobec przerywania leczenia na przykładzie wybranych oddziałów psychiatrycznych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
2
Katedra Psychiatrii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 11-09-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-11-2015
 
 
Data akceptacji: 27-11-2015
 
 
Data publikacji online: 18-06-2017
 
 
Data publikacji: 18-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Maja Biała   

Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Pasteura 10, 50-367 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(3):425-436
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Według Światowej Organizacji Zdrowia nawet 50% pacjentów leczonych długoterminowo w krajach rozwiniętych nie stosuje się do zaleceń terapeutycznych. Na gruncie psychiatrii szczególnego znaczenia nabiera kwestia przerywania terapii, a ważną część tego obszaru badań stanowi problem zaburzeń w obrębie osobowości. Celem prezentowanej pracy była empiryczna weryfikacja hipotezy o relacji między współwystępującymi zaburzeniami osobowości a przerywaniem leczenia przez pacjentów hospitalizowanych na różnych oddziałach psychiatrycznych.

Metoda:
Badanie miało charakter prospektywny, kohortowy. Włączono do niego 110 pacjentów, hospitalizowanych w 3 oddziałach o różnej organizacji leczenia. Zaburzenia osobowości oceniano przy użyciu Ustrukturyzowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV (SCID-II). Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2011/01/N/NZ5/05364).

Wyniki:
Wskaźnik odpowiedzi dla całej próby badawczej wynosił 89,1%. U 72,56% pacjentów stwierdzono w badaniu zaburzenia osobowości (najczęściej nieokreślone zaburzenia osobowości - 40,7% oraz zaburzenie borderline - 12,38%. 22,95% pacjentów przerwało leczenie w trakcie badania). W badaniu nie zaobserwowano związku między samym występowaniem zaburzeń osobowości a przerywaniem leczenia. Ujawniły się natomiast zależności na poziomie niektórych kryteriów zaburzeń osobowości borderline i osobowości pasywno-agresywnej. Związki te nabierały na sile, kiedy rozpatrywane były z perspektywy różnic w organizacji leczenia na poszczególnych oddziałach.

Wnioski:
Niektóre zaburzenia w obrębie osobowości mogą mieć znaczenie dla przerywania przez pacjentów leczenia w ramach hospitalizacji psychiatrycznych. Uzyskane wyniki wymagają dalszych badań.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top