PL EN
Lęk u chorych poddawanych alloplastyce stawów kolanowych w trybie skróconej hospitalizacji w świetle współczesnego piśmiennictwa.
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Bohatyrewicz, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie
 
2
Kierownik: dr D. Spertusiak-Rogoza, Centrum Psychiatryczne, SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie
 
 
Data nadesłania: 06-04-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-05-2014
 
 
Data akceptacji: 29-05-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Ziętek   

Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Bohatyrewicz, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie, Unii Lubelskiej, 1, 71-252 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(5):1015-1024
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szybki postęp w dziedzinie technologii implantów kolana i techniki operacyjnej idzie w parze z wprowadzaniem coraz nowocześniejszych programów leczniczo-rehabilitacyjnych, mających na celu optymalizację opieki nad chorym i skrócenie jego pobytu w szpitalu. To jednak nie gwarantuje wyeliminowania okołooperacyjnego stresu u chorych. Lęk jest negatywnym stanem emocjonalnym powstałym w wyniku sytuacji stresowych, któremu towarzyszy pobudzenie autonomicznego układu nerwowego. Prowadzi do zaburzeń procesów fizjologicznych, w tym gojenia ran, oporności na anestetyczną indukcję przedoperacyjną, wiąże się z nasileniem bólu okołooperacyjnego i wydłużeniem okresu powrotu do zdrowia. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat przedoperacyjnego lęku i omówienie jego wpływu na ból i inne parametry u chorych poddawanych alloplastykom dużych stawów w trybie skróconej hospitalizacji. W pracy przedstawiono również zagadnienia dotyczące patomechanizmu lęku oraz współcześnie stosowane metody prowadzące do obniżania przedoperacyjnego lęku u hospitalizowanych chorych. Powszechne występowanie lęku u operowanych chorych skłania do podjęcia przed operacją rutynowej identyfikacji pacjentów, u których większy poziom lęku może stanowić niekorzystny rokowniczo czynnik wystąpienia gorszych wyników po AK. Podjęcie u tych chorych szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego przed i po operacji mogłoby stanowić korzystny element, który wpływałby na ostateczny wynik leczenia chorych po alloplastykach dużych stawów.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top