PL EN
ARTICLE
Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: Polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
2
University of Minnesota
 
 
Data nadesłania: 13-11-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-03-2018
 
 
Data akceptacji: 11-03-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Włodzimierz Strus   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, 01-938 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):7-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W najnowszej, piątej edycji podręcznika diagnostycznego DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 5th Edition, [1]) zaproponowano nowy, hybrydowy system diagnozy zaburzeń osobowości, obok systemu obowiązującego już w DSM-IV-TR. Ten opublikowany w sekcji III DSM-5 alternatywny system w założeniu miał przezwyciężyć ograniczenia diagnozy kategorialnej, integrując kategorialne i dymensjonalne podejście do diagnozy zaburzeń osobowości i stanowiąc swoisty pomost pomiędzy psychiatrycznymi klasyfikacjami zaburzeń a psychologicznymi badaniami nad strukturą osobowości zdrowej [2, 3, 4, 5]. Jednym z kluczowych elementów hybrydowego systemu DSM-5 jest nowy model patologicznych cech osobowości [6], który został zoperacjonalizowany za pomocą Inwentarza Osobowości PID-5 (Personality Inventory for DSM-5; [7]). W niniejszym artykule prezentujemy kontekst powstania oraz charakterystykę hybrydowego systemu diagnozy zaburzeń osobowości, opublikowanego w DSM-5, ze szczególnym uwzględnieniem dymensjonalnego modelu patologicznych cech osobowości i ich definicji. Analizie poddano także ich możliwości, ograniczenia i aktualny status. W kolejnym artykule [8] przedstawimy Inwentarz Osobowości PID-5 i wyniki badań nad jego polską adaptacją.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top