PL EN
ARTICLE
Podejście terapeutyczne oparte na Otwartym Dialogu – o fenomenie skandynawskiej psychiatrii
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 14-10-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-01-2015
 
 
Data akceptacji: 13-01-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Michał M. Kłapciński   

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Katedra Psychiatrii, Skarbowców 47/4, 53-025 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1179-1190
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Po dwudziestu latach transformacji fińskiej opieki psychiatrycznej, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zapadalność na schizofrenię w Zachodniej Laponii spadła z 35/100 tys. do 7/100 tys.mieszkańców. Wcześniej, pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku Yrjo O. Alanen i jego współpracownicy rozpoczęli badanie efektywności leczenia oraz rehabilitacji psychospołecznej osób ze schizofrenią. Opracowano spersonalizowany plan terapeutyczny dla chorych, jeszcze w trakcie hospitalizacji obejmując opieką rodziny chorych. Kolejnym krokiem był Fiński Narodowy Program Leczenia Schizofrenii w oparciu o zasady Leczenia Dostosowanego do Potrzeb z naciskiem na oddziaływania psychospołeczne. Połowa Finlandii została objęta opieką mobilnych zespołów kryzysowych. Dalsze badania były prowadzone w latach 1992-93 w ramach Programu Zintegrowanego Leczenia Psychoz, którego rozwinięciem w Zachodniej Laponii był Program Leczenia oparty na Otwartym Dialogu 1994-97 [Open Dialogue in Acute Psychosis, ODAP]. W ramach tego podejścia wszelkie istotne decyzje dotyczące pacjenta, w tym o włączeniu farmakoterapii czy hospitalizacji, są podejmowane wspólnie, z udziałemnietylkocałegozespołuterapeutycznego, ale także pacjenta i członków jego rodziny. Dwu- i pięcioletni okres obserwacji wykazuje wysoką skuteczność podejścia jak i zauważalną redukcję wydatków na opiekępsychiatryczną. W Polsce od września 2013 prowadzonesą kursy szkoleniowe terapii Otwartego Dialogu dla przedstawicieli środowiska lekarskiego, psychologicznego, pielęgniarskiego i pomocy socjalnej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top