PL EN
Zaburzenia psychiczne u pięciu pacjentów cierpiących na zespół MELAS
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: prof. dr n. med. J. Zeman, Katedra Medycyny Dzieci i Młodzieży, Pierwszy Wydział Medycyny Uniwersytetu Karola w Pradze
 
2
Kierownik: prof. dr n. med. J. Raboch, Katedra Psychiatrii, Pierwszy Wydział Medycyny Uniwersytetu Karola w Pradze
 
 
Data nadesłania: 13-01-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-03-2014
 
 
Data akceptacji: 08-03-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Autor do korespondencji
Jiri Zeman   

Kierownik: prof. dr n. med. J. Zeman, Katedra Medycyny Dzieci i Młodzieży, Pierwszy Wydział Medycyny Uniwersytetu Karola w Pradze, Ke Karlovu 2, 120 00 Prague 2, Czech Republic
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(5):1035-1045
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Zaburzenia mitochondrialne metabolizmu energetycznego (ZM) stanowią niejednorodną grupę chorób, które mogą ujawnić się w każdym wieku szerokim spektrum objawów klinicznych, w tym zaburzeń psychicznych.

Metoda:
Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie objawów psychicznych oraz diagnoza u pięciu pacjentów w wieku od 17 do 53 lat cierpiących na zespół MELAS.

Wyniki:
U czterech pacjentów cierpiących na zespół MELAS stwierdzono obecność mutacji 3243A>G mitochondrialnego DNA (mtDNA), a u jednego pacjenta mutację 12706T>C mtDNA. W rodzinach trzech pacjentów występowały przypadki zespołu MELAS. U jednego pacjenta jako pierwszy objaw zespołu MELAS zdiagnozowano depresję. Depresja poprzedzała również incydent podobny do udaru u jednego pacjenta. Czterech pacjentów cierpiało na zaburzenia funkcji poznawczych, stany splątania wystąpiły u trzech pacjentów. Jeden pacjent przejawiał objawy psychotyczne (podobne do schizofrenii).

Wnioski:
Zaburzenia mitochondrialne zasługują na uwagę jako część diagnozy różnicowej, szczególnie gdy istnieje podejrzenie wystąpienia objawów chorobowych w innych grupach organów lub występowały przypadki ZM w rodzinie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top