PL EN
Związek neuropatii cukrzycowej z występowaniem depresji wśród chorych na cukrzycę
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Diabetologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
3
Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 26-01-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-04-2015
 
 
Data akceptacji: 16-04-2015
 
 
Data publikacji: 30-04-2016
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Dziemidok   

Oddział Diabetologii Instytut Medycyny Wsi, Oddział Diabetologii, Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(2):407-415
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cukrzyca sama w sobie, poprzez swój charakter może nasilać i nasila objawy depresji. Jednym z jej powikłań jest neuropatia cukrzycowa (NC). W literaturze opisywany jest związek pomiędzy występowaniem neuropatii cukrzycowej (NC) i depresją. Podkreśla się związek pomiędzy zaburzeniem stabilności postawy i chodu i/lub koniecznością redukcji codziennej aktywności fizycznej a nasileniem objawów depresji. Jako niejednoznaczny uznaje się związek pomiędzy depresją a występowaniem owrzodzenia neuropatycznego. Związek ten został potwierdzony w przypadku tylko pierwszego owrzodzenia, z reguły nie jest znajdywany w przypadku kolejnego owrzodzenia. Dodatkowym utrudnieniem w analizie jest polietiologiczny charakter schorzenia, fakt uszkodzenia różnej grubości włókien nerwowych, różnorodność aparatu diagnostycznego służącego do wykrywania neuropatii cukrzycowej oraz różnice w rozpowszechnieniu neuropatii cukrzycowej w badanych populacjach (od 26% do 50%) związane z metodami diagnostycznymi ale także (ale nie tylko) z modyfikacją odczuwanych bodźców pod wpływem depresji. Jednym z efektów kłopotów w opisywaniu związków i diagnozie są opisywane w literaturze problemy z selekcją pacjentów wymagających leczenia NC.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top