PL EN
ARTICLE
Kardiologiczny zespół X – aktualny stan wiedzy
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 
2
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca
 
 
Data nadesłania: 05-04-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-10-2019
 
 
Data akceptacji: 18-10-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2021
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Dawid Wierzba   

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(2):363-375
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Nerwice
 
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy było zdefiniowanie pojęcia kardiologicznego zespołu X w oparciu o najnowsze badania, określenie jego powiązań z zaburzeniami psychicznymi i przedstawienie aktualnych kierunków w terapii. Kardiologiczny zespół X został wyodrębniony w 1973 roku celem opisania grupy chorych z objawami zespołu wieńcowego przy prawidłowym obrazie naczyń wieńcowych w badaniu koronarograficznym. Mimo upływu lat, sama defincja zespołu i kryteria diagnostyczne nadal budzą kontrowersje. Szacuje się, że od 10 do 20 procent osób poddanych koronarografii, to chorzy z kardiologicznym zespołem X, w zdecydowanej większości są to kobiety w okresie okołomenopauzalnym. Ta populacja chorych znacznie częściej niż populacja ogólna cierpi z powodu zaburzeń lękowych, objawów depresji i zaburzeń snu. W leczeniu zastosowanie znajduje szereg leków o różnych mechanizmach działania, jednak ich skuteczność jest ograniczona, a istotnym elementem terapii są działania pozafarmakologiczne. Grupa chorych na kardiologiczny zespół X wymaga okresowej kontroli, gdyż prospektywne obserwacje wykazały, że jest to grupa ryzyka rozwoju miażdżycy i ostrych zespołów wieńcowych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top