PL EN
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej wz Poznań
2
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
3
Poradnia Zaburzeń Komunikowania Kliniki Audiologii i Foniatrii
4
Klinika Pediatrii
5
Oddział Neurologii i Pediatrii
6
Katedra Psychologii Rehabilitacyjnej
7
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Filip Rybakowski   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej wz Poznań, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
Data nadesłania: 29-10-2013
Data ostatniej rewizji: 03-01-2014
Data akceptacji: 06-01-2014
Data publikacji: 20-08-2014
 
Psychiatr Pol 2014;48(4):653–665
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w nowej klasyfikacji- DSM-5 wprowadziło kategorię zaburzeń ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders – ASD), która zastąpiła zaburzenia autystyczne, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenia rozwojowe inaczej nieokreślone. ASD są definiowane poprzez dwa podstawowe wymiary psychopatologiczne: zaburzenia komunikacji oraz stereotypowe zachowania, a rozpoznanie uzupełnia ocena rozwoju intelektualnego i językowego. W prowadzonych od początku XXI kolejnych badaniach epidemiologicznych opisuje się coraz większe rozpowszechnienie takich zaburzeń, a obecnie ocenia się, że mogą dotyczyć około 1% populacji ogólnej. W okresie całego życia u większości osób z ASD współwystępują inne zaburzenia psychiczne. Najczęściej są to zaburzenia ze spektrum afektywno-lękowego, a około 1/3 można rozpoznać zespół nadruchliwości i deficytu uwagi. Objawy wskazujące na rozpoznanie ASD mogą pojawić się już przed ukończeniem 12 miesiąca, choć rzetelność diagnozy w tak młodym wieku jest niezadowalająca. Kilka narzędzi przesiewowych, opartych o ocenę rodziców i/lub pracowników służby zdrowia może być pomocnych w wykrywaniu ASD w okresie wczesnodziecięcym. Jednakże, złotym standardem diagnozy pozostają ustrukturyzowane wywiady i schematy obserwacji.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674